Bygg en egen bana

Om man gillar att åka så finns det få saker som kan vara så givande som att bygga sin egna motocrossbana. För att lyckas så krävs det många, många timmar av blod, svett och tårar men när man är klar så kan man köra när man vill.

Tillstånd

För att du ens skall få sätta spaden i marken så krävs det tillstånd från en mängd olika myndigheter. För det första så brukar motocrossbanor räknas som miljöfarlig och miljöstörande verksamhet. Detta innebär att tillstånd måste sökas från kommunen och från länsstyrelsen. Så länge inga grannar är emot idén så brukar det inte bli några större problem. Det bästa är att placera banan långt ifrån boenden och andra som kan bli störda av verksamheten. 

Även polistillstånd behöver sökas så att de kan kontrollera att banan är byggd på ett sätt så att skaderisk för omgivningen minimeras. 

Att vara medlem i Svemo kan också vara ett bra steg, då krävs det dock att banan följer deras bestämmelser och att ni har tillräckligt många medlemar. 

Markbearbetning

När ni väl har alla tillstånd och det är dags att sätta igång så är det viktigt att ha en bra uppsättning med verktyg. Beroende på hur terrängen ser ut så kan det variera vad man behöver införskaffa. Verktyg som hydraulhammare är ovärdeliga i detta arbetet då man ofta kan stöta på stubbar eller stora stenar som måste bort. Hydraulhammare och andra verktyg finns att hyra, leasa eller köpa på Amas.se.

När du planerar banan så bör du tänka på eventuellt vattenflöde, vad händer då det regnar? Gräv inte några fördjupningar i banan där vatten kan samlas då det kan göra att banan blir obrukbar längre än vad den behöver.